Category Archives: Diskusi Publik

Hasil Bahtsul Masail Kubro V

Forum Bahsul Masail (FBM) Ma’had Aly Hasyim Asy’ari mengadakan bahsul masail se-Jawa Madura di masjid pondok pesantren Tebuireng pada Senin-Selasa, 3-4 Jumadil Akhir 1439 H atau 19-20 Pebruari 2018 M. Bahtsul masail ini merupakan agenda tahunan dan tahun ini merupakan tahun ke 5. Panitia utamanya adalah mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari semester II. Acara tersebut…
Selengkapnya

SEJARAH dan PERKEMBANGAN FIKIH HADITS (BAGIAN 3)

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FIKIH HADIS Fikih Hadis setelah Dibukukan ‘Ashr at-tadwin atau masa kodifikasi bermula saat kekhalifahan Islam ada di tangan Umar bin Abdul Aziz, yakni tahun 100 hingga 111 Hijriah. Lalu pada masa kekhalifahan Abu Ja’far Al-Manshur penulisan lebih gencar dilakukan. Semua ditulis dalam buku, termasuk hadis, ijtihad sahabat, dan ijtihad tabi’in. Bahkan, hadis…
Selengkapnya

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FIKIH HADIS (BAGIAN 2)

Fikih Hadis sebelum Dibukukan Fikih Hadis di Masa Nabi Di masa Nabi SAW, banyak nas-nas syariat yang tidak langsung dipahami dengan jelas dari bunyi teksnya. Meskipun Bahasa yang disampaikan Nabi adalah Bahasa yang juga digunakan oleh para sahabat sebagai sasaran hukum ketika itu. Hal itu dapat dimaklumi karena Bahasa sebagai instrument atau alat untuk mengungkapkan…
Selengkapnya

MAKALAH: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FIKIH HADITS (Bagian 1)

Makalah ini merupakan ringkasan buku (tesis) Fiqh al-Hadits: Studi Genealogi dan Metodologi karya Moh. Yusni Amru Ghozaly. Adapun urutan pembahasan disadur ulang oleh peringkas. Peringkas adalah pengurus DPM MAHA 2017. Segala kesalahan dalam makalah ini merupakan tanggung jawab peringkas. MENGENAL FIKIH HADIS Definisi Fikih Hadis Fiqh al-hadits merupakan istilah yang secara bahasa artinya adalah memahami…
Selengkapnya