Dosen Pengajar

Dosen Pengajar

Dosen Ma’had ‘Aly Hasyim Asy’ari Pesantren Tebuireng adalah lulusan S-2, S-3, dan Guru Besar. Sebagian adalah lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, seperti: Jami’ah Al-Azhar Kairo Mesir, Umm al-Qurro University Makkah Al-Mukarromah, Jami’ah Islamiyyah Madinah, serta Leiden Univerisity Belanda. Sebagian lagi dari dalam negeri, seperti, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LIPIA Jakarta dan lain-lain.

No Nama Kualifikasi Pendidikan Universitas
1 Prof. Dr. HM. Djamaluddin Miri, Lc. MA. S – 3 UIN Syahid Jakarta
2 KH. Nur Hannan, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
3 KH. A. Syakir Ridwan, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
4 Drs. KH. M. Mutoharun Afif, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
5 KH. Lutfi Sahal, Lc. S – 1 Univ. Islam Madinah
6 Dr. KH. M. Farid Zaini, Lc. M.HI. S – 3 UIN Sunan Ampel
7 H. Najib Junaidi, Lc., M.H S – 2 UNHASY Tebuireng
8 Zainu Ridlo, S.Pd. M.PdI. S – 2 UNHASY Tebuireng
9 Agus Mustofa, M.PdI. S – 2 UNHASY Tebuireng
10 Dr. H. Ahmad Syakur, Lc. M.Ei. S – 3 UIN Sunan Ampel
11 Dr. H. Ahmad Kholisudin, Lc. M.HI. S – 3 UIN Sunan Ampel
12 H. Abdus Salam Masykur, Lc. MA. S – 2 Univ. Negeri Yogyakarta
13 Dr. Ahmad Sholihuddin, M.Pd. MA. S – 3 UIN Malang
14 Dr. H. Masyhur, Lc. M.PdI. S – 3 UIN Sunan Ampel
15 Drs. H. Muhsin Ks., M.Ag. S – 2 UIN SUKA
16 Dr. KH. A. Musta’in Syafi’i S – 3 UIN Sunan Ampel
17 Dr. H. Agus Afandi, M.Pd. S – 3 UIN Sunan Ampel
18 Dr. H. Jamaluddin A. Kholik, Lc. MA. S – 3 Univ. Al-Azhar Cairo
19 H. Ahmad Roziqi, Lc. M.HI. S – 2 Univ. Darul Ulum
20 Ahmad Fathoni, SA, M.Pd S-2 Univ. Darul Ulum
21 KH. Habib Ahmad Kyai Khos  Pesantren Tebuireng
22 Drs. KH. Taufiq Rohman Kyai Khos  Pesantren Tebuireng
23 Prof. Dr. Damanhuri S-3 UIN Sunan Ampel
24 Dr. Amrulloh S-3 UIN Sunan Ampel
25 Dr. Khamim S-3 UIN Sunan Ampel
26 M. Anang Firdaus, M.Pd. S-2 UIN Sunan Ampel
27 Syaikh Belal Mahmoud Afufi Ghouneim S-1 Al Azhar
28 Abdul Karim Amrulloh S-1 Al Azhar
29 Hiyam Abdelati Ibrahim Ibrahim Saad S-1 Al Azhar
30 H. Syukron Makmun, Lc., M.A S-2 Al Azhar
31 M. Hamsa Fauriz, M.H S-2 UNDAR
32 Prof. Dr. Sayyid Agil Husin Al Munawar S-3 Ummu AI Quro
33 KH. Kamuli Chudlori Kyai Khos Pesantren Tebuireng
34 KH. Mukhlis Dimyathi Kyai Khos Pesantren Tebuireng
35 Rifa Fauziyah, M.Pd S-2 IAIN Pekalongan
36 Sholihin, Lc., M.Th.I S-2 UIN Sunan Kalijaga
37 Dr. Muhammad As’ad S-3 Universitas Leiden
38 Ahmad Nuruddin, Lc. S-1 Univ. Islam Madinah