Dosen Pengajar

Dosen Ma’had ‘Aly Hasyim Asy’ari PP. Tebuireng  adalah lulusan S-2, S-3, dan Guru Besar. Sebagian adalah lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, seperti: Jami’ah Al-Azhar Kairo Mesir, Umm al-Qurro University Makkah Al-Mukarromah, Jami’ah Islamiyyah Madinah, Jami’ah Imam bin Saud al-Islamiyyah, serta Capetown South Africa. Sebagian lagi dari dalam negeri, seperti, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LIPIA Jakarta dan lain-lain.

No Nama Kualifikasi Pendidikan Universitas
1 Prof. Dr. HM. Djamaluddin Miri, Lc. MA. S – 3 UIN Syahid Jakarta
2 KH. Nur Hannan, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
3 KH. A. Syakir Ridwan, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
4 Drs. KH. M. Mutoharun Afif, Lc. M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
5 KH. Lutfi Sahal, Lc. S – 1 Univ. Islam Madinah
6 Dr. KH. M. Farid Zaini, Lc. M.HI. S – 3 UIN SAS
7 Dr. H. Ahmad Syakur, Lc. M.Ei. S – 3 UIN SAS
8 H. Najib Junaidi, Lc. S – 1 LIPIA Jakarta
9 Zainu Ridlo, S.Pd. M.PdI. S – 2 UNHASY Tebuireng
10 H. Abdus Salam Masykur, Lc. MA. S – 2 Univ. Negeri Jogjakarta
11 Dr. Ahmad Sholihuddin, M.Pd. MA. S – 3 UIN Malang
12 H. M. Makmuri Abd Shomad, M.HI. S – 2 UNHASY Tebuireng
13 Drs. H. Muhsin Ks., M.Ag. S – 2 UIN SUKA
14 Agus Mustofa, M.PdI. S – 2 UNHASY Tebuireng
15 H. Ahmad Kholisudin, Lc. M.HI. S – 2 UIN SAS
16 Dr. H. Masyhur, Lc. M.PdI. S – 3 UIN SAS
17 Dr. H. Agus Afandi, M.Pd. S – 3 UIN SAS
18 H. Ahmad Roziqi, Lc. M.HI. S – 2 Univ. Darul Ulum
19 Dr. KH. A. Musta’in Syafi’i S – 3 UIN SAS
20 Dr. H. Jamaluddin A. Kholik, Lc. MA. S – 3 Univ. Al-Azhar Cairo
21 KH. Habib Ahmad Kyai Khos  Pesantren Tebuireng
22 Drs. KH. Taufiq Rohman Kyai Khos  Pesantren Tebuireng